top of page

Hvordan arbejder Elrecycling med bæredygtighed og FNs verdensmål?

El Recycling ApS har en klar strategi for at forretningsgrundlaget målbart bidrager til den grønne transformation (gennem øget grad af produkters genbrug) samt at virksomheden tager et socialt ansvar ved at ansætte og beskæftige udsatte personer med det formål at øge graden af selvforsørgelse, åbne for dygtige kolleger og skabe en social kontakt, der øger trivsel og livsglæde både i og uden for arbejdstiden.

Verdensmaal-logo-staaende-gennemsigtig-RGB (002).png

ESG-RAPPORTERING

Vi har valgt at samle ESG-data i en årlig rapportering som
vil være tilgængelig her i PDF-format og som samtidig kort
introducerer vore SDG-mål.

FNs VERDENSMÅL
(SDG):

indgår i vores eksterne kommunikation og bliver løbende revideret. Vi er i tæt dialog med vore leverandører om deres sikring af bl.a. arbejdsforhold i førsteleds produktionen af egne produkter – herunder sikring af arbejds-/lønforhold m.v.

"The Earth is a fine place and worth fighting for."
—Ernest Hemingway

Vores SDG indsatser retter sig mod følgende 3 målsætninger:

Verdensmaal-ikon-04.png

Kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse af medarbejdere for at sikre høj grad af kompetenceløft, kvalitet i arbejdet og personlig udvikling.

Verdensmaal-ikon-12.png

Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion med det formål at øge graden af genbrug og sikre mulighed for genanvendelse af elektronik produkter i tæt samarbejde med  producenter/importører under WEEE-direktivet.

Verdensmaal-ikon-10.png

Mindre ulighed

Mindre ulighed og arbejdet for at skabe en attraktiv arbejdsplads for socialt udsatte,
flex-jobbere, pensionister mfl.

TTEL4820-3.jpg

Hos El Recycling støtter i et socialt formål, hvor I hjælper mennesker med autisme, CSR jobs, flexjobbere og pensionister i beskæftigelse. Det giver mulighed for at få et selvstændigt liv med selvforsørgelse, et meningsfyldt arbejde, kolleger og social kontakt, samt trivsel og livsglæde.

Din organisation har mulighed for at indgå et CSR partnerskab med El Recycling, hvor vi aftager og håndterer jeres brugte IT udstyr.

Vi er en IT virksomhed der også har et socialt formål og har en mission om at forbedre mulighederne for job for udsatte mennesker gennem arbejdet her i virksomheden og med IT. Derfor tilbyder vi beskæftigelsesforløb, hvor nogle af funktionerne i virksomhedsdriften indgår med opgaver indenfor lager, logistik, produktion og rensning.

I er som samarbejdspartner med til at støtte dette formål og med til at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til et liv med beskæftigelse, selvstændighed og livskvalitet.

DSC03980.jpg

REUSE.
REDUCE.
RECYCLE.

KONTAKT OS

Tak for det indsendte!

bottom of page